Tài liệu & Biểu mẫu

Bảo hiểm là một hoạt động qua đó một cá nhân có quyền được hưởng trợ cấp bảo hiểm. Nhờ vào một khoản đóng góp cho mình hoặc cho người thứ 3 trong trường hợp xảy ra rủi ro. Khoản trợ cấp này do một tổ chức trả, tổ chức này có trách nhiệm đối với toàn bộ các rủi ro. Và đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của thống kê. Cuối bài viết là tất cả tài liệu & biểu mẫu khách hàng có thể dowload khi cần.

tài liệu & biểu mẫu

Bảo hiểm Manulife

Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm. Mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện. Tải tài liệu & biểu mẫu bên dưới

Bảo hiểm tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người tham gia được quyền lựa chọn công ty bảo hiểm. Sản phẩm bảo hiểm, mức phí và quyền lợi bảo hiểm.

quyền lợi hợp đồng bảo hiểm, thanh toán hợp đồng bảo hiểm, kết thúc hợp đồng bảo hiểm, kết thúc hợp đồng bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ

Các gói bảo hiểm Tài liệu & biểu mẫu

Bảo hiểm bắt buộc bao gồm: Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới. Bảo hiểm TNDS của người vận chuyển hàng không đối với hành khách. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Bảo hiểm cháy, nổ. Bảo hiểm y tế bắt buộc. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn lại là các sản phẩm bảo hiểm tự nguyện.

Ngoài ra, trên thị trường có nhiều các phân loại bảo hiểm khác như loại hình thương mại và Nhà nước. Đối tượng bảo hiểm là con người và tài sản hay trách nhiệm dân sự… Tải tài liệu & biểu mẫu bên dưới

Tài liệu & biểu mẫu dùng trong giải quyết quyền lợi bảo hiểm

👉 Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

👉 Bảng khai báo tình trạng thương tật

👉 Danh sách các cơ sở được bảo lãnh viện phí

Tài liệu & Biểu mẫu dùng trong các giao dịch hợp đồng bảo hiểm

👉 Đơn chỉ định người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm

👉 Đơn yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm

👉 Đơn yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm

👉 Đơn yêu cầu thay đổi bên mua bảo hiểm – người trả phí hợp đồng bảo hiểm

👉 Đơn yêu cầu thay đổi thông tin hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị

👉 Đơn yêu cầu thay đổi hợp đồng bảo hiểm

👉 Đơn yêu cầu thay đổi thông tin hợp đồng bảo hiểm

👉 Giấy ủy quyền nhận tiền

👉 Mẫu đơn tự xác nhận rút gọn dành cho công ty

👉 Tờ khai thông tin FATCA – Mẫu W8 BEN

👉 Tờ khai thông tin FATCA – Mẫu W8 BEN-E

👉 Tờ khai thông tin FATCA – Mẫu W9

Tham khảo thêm tại đây

Bài hài lòng bài viết này chứ?

5/5 (5 lượt bình chọn)

0937.1257.11