Bảo hiểm trọn đời là gì?

Giải pháp tài chính tích hợp Trọn đời yêu thương với nhiều ưu điểm hấp dẫn, linh hoạt. Trong gói chăm sóc sức khỏe cùng bảo hiểm trọn đời. Giúp bạn tiết kiệm đúng nghĩa và là giải pháp bảo vệ đầu tư, an tâm trọn đời

Bảo hiểm trọn đời là một dạng bảo hiểm nhân thọ. Còn gọi là bảo hiểm nhân thọ trường sinh. Người được bảo hiểm chắc chắn nhận được tiền bảo hiểm theo hợp đồng vì căn cứ trả tiền bảo hiểm là sự việc: chết của người đó xảy ra ở bất cứ thời điểm nào. Quan hệ hợp đồng bảo hiểm trọn đời mang tính dài hạn vì không giới hạn ngày hết hạn.

bảo hiểm trọn đời, tiết kiệm đúng nghĩa, giải pháp bảo vệ đầu tư, an tâm trọn đời, trọn đời yêu thương

Bảo hiểm trọn đời được quy định ra sao?

Ở một số nước, pháp luật cho phép người sở hữu đơn bảo hiểm trọn đời sử dụng nó trong việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Do tính dài hạn của quan hệ hợp đồng bảo hiểm trọn đời. Nên nguồn phí bảo hiểm do bên mua bảo hiểm đóng có thể được bên bảo hiểm sử dụng để đầu tư. Bên mua bảo hiểm có thể được chia lãi từ kết quả đầu tư này. Căn cứ vào việc chia lãi, bảo hiểm trọn đời được phân chia làm hai loại: bảo hiểm trọn đời có chia lãi và bảo hiểm trọn đời không chia lãi. Thông thường, nếu trong hợp đồng quy định phí bảo hiểm trả cố định suốt đời. Và số tiền bảo hiểm trả cố định thì người sở hữu đơn bảo hiểm không được chia lãi.

bảo hiểm trọn đời, tiết kiệm đúng nghĩa, giải pháp bảo vệ đầu tư, an tâm trọn đời, trọn đời yêu thương

Thông tin sản phẩm

Đây là sản phẩm bảo hiểm chính
Bảo hiểm này có tham gia chia lãi
Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 tuổi đến 45/50/55 tuổi. Áp dụng lần lượt cho Sản phẩm Bảo hiểm Trọn đời. Và đóng phí đến tuổi 55/60/65

Tuổi hết hạn bảo hiểm: 99 tuổi

Thời hạn đóng phí: đóng phí đến tuổi 55/60/65 lần lượt áp dụng cho Sản phẩm Bảo hiểm Trọn đời – đóng phí đến tuổi 55/60/65

Thời hạn bảo hiểm: Khi người được Bảo hiểm tròn 99 tuổi
Định kỳ đóng phí: hàng năm, hàng nửa năm và hàng quý
Phí bảo hiểm tối thiểu: 1,2 triệu đồng theo định kỳ hàng năm
Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể đính kèm: Bảo hiểm tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Miễn đóng phí, Bảo hiểm Tử kỳ

bảo hiểm trọn đời, tiết kiệm đúng nghĩa, giải pháp bảo vệ đầu tư, an tâm trọn đời, trọn đời yêu thương

Điểm nổi bậc

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực. Manulife sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm. Cộng với Lãi chia tích lũy được công bố trước ngày tử vong của Người được Bảo hiểm. Nếu chưa có yêu cầu bồi thường cho trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước đó.

Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Nếu Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước khi đủ 65 tuổi. Trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực. Manulife sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm. Cộng với Lãi chia tích lũy được công bố trước ngày Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Khoản tiền thanh toán này sẽ được chi trả thành nhiều lần.

Nếu Người được Bảo hiểm tử vong mà Quyền lợi bảo hiểm này chưa được thanh toán xong. Manulife sẽ thanh toán các khoản tiền còn lại một lần.
Hợp đồng Bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực khi Manulife chấp thuận thanh toán quyền lợi bảo hiểm. Khi Người được Bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

bảo hiểm trọn đời, tiết kiệm đúng nghĩa, giải pháp bảo vệ đầu tư, an tâm trọn đời, trọn đời yêu thương

Quyền lợi khi hợp đồng Bảo hiểm trọn đời đáo hạn

Manulife sẽ thanh toán quyền lợi bằng Mệnh giá Sản phẩm cộng với các khoản Lãi chia. Được công bố trước Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm. Nếu Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực. Và Người được Bảo hiểm còn sống vào ngày đáo hạn Hợp đồng.

Quyền lợi tham gia bảo hiểm trọn đời và nhận lại giá trị hoàn lại

Bên mua Bảo hiểm có thể hủy bỏ Hợp đồng Bảo hiểm để nhận lại giá trị hoàn lại. Và bất kỳ các khoản Lãi chia nào đã công bố nhưng chưa lãnh. Với điều kiện phí bảo hiểm năm thứ hai đã được đóng đầy đủ.

Lãi chia

Hàng năm, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh. Manulife sẽ công bố lãi chia cho Bên mua Bảo hiểm.
Nếu để lại công ty, lãi chia có thể được tích lũy hàng năm. Và được thanh toán cùng với quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp. Người được Bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Hoặc khi Hợp đồng đáo hạn. Lãi chia cũng có thể được lãnh bằng tiền mặt. Hoặc dùng để đóng phí tự động.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình bạn

Bên cạnh trách nhiệm bảo vệ cho người được bảo hiểm chính. Sản phẩm cho phép người tham gia bảo hiểm lựa chọn nhiều gói sản phẩm. Quyền lợi ưu việt được đóng gói sẵn dành cho những người thân trong gia đình. Giúp cả gia đình được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện chỉ trong 1 hợp đồng duy nhất.

Bảo hiểm trọn đời và tích lũy ưu việt

Khi không xảy ra rủi ro, người tham gia bảo hiểm sẽ nhận được tổng quyền lợi đáo hạn với giá trị tích lũy cao. Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm chính có nhu cầu tài chính cần sử dụng trước thời điểm đáo hạn. Có thể rút trước một phần Giá trị tài khoản. Để phục vụ cho những dự định tài chính cần thiết. Ngoài ra, bảo hiểm trọn đời còn cung cấp quyền lợi đóng phí linh hoạt. Người tham gia bảo hiểm có thể thay đổi số phí bảo hiểm khi khả năng tài chính thay đổi. Hoặc tạm ngừng đóng phí tại thời điểm không còn khả năng đóng phí,…

Tham gia bảo hiểm trọn đời Manulife với nhiều lợi ích

Bên cạnh các quyền lợi được hưởng, người tham gia bảo hiểm còn được hưởng thêm nhiều quyền lợi gia tăng. Bao gồm thưởng gia tăng giá trị tài khoản, được chi trả mỗi năm. Bằng cách cộng vào giá trị tài khoản hợp đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng quyền lợi duy trì hợp đồng hằng năm. Và hưởng lãi suất đầu tư từ quỹ liên kết chung với mức cam kết tối thiểu chắc chắn.

Một số từ khóa khách hàng hay tìm kiếm:

Gửi tiết kiệm manulife, Bảo hiểm của manulife, Lãi suất gửi tiết kiệm manulife, Bảo hiểm tiết kiệm, tích lũy tương lai manulife, Công ty bảo hiểm manulife, bảo hiểm manulife, tiết kiệm đúng nghĩa, an tâm trọn đời

So sánh ưu đãi đầu tư và bảo đảm đầu tư, Sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư đối với hiệu quả đầu tư, ví dụ về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm đầu tư ở việt nam, trọn đời yêu thương, giải pháp bảo vệ đầu tư, tiết kiệm đúng nghĩa

Quyền lợi bảo hiểm manulife, Phú-Tâm An, PRU-đầu tư linh hoạt, trọn đời yêu thương, giải pháp bảo vệ đầu tư, an tâm trọn đời, An phát trọn đời, trọn đời yêu thương, giải pháp bảo vệ đầu tư, tiết kiệm đúng nghĩa

Tham khảo thêm tại đây

Bài hài lòng bài viết này chứ?

5/5 (24 lượt bình chọn)